Slaapcongres Nederland       /      Dutch Sleep Congress

Slaapcongres Nederland / Dutch Sleep Congress

Welkom

SLAAP2023 vindt plaats op 30 november & 1 december in Congrescentrum Papendal.
Het tweejaarlijkse congres wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO) en de Vereniging voor Slaapgeneeskunde Nederland (SNVL). Wij verwelkomen alle professionals die geïnteresseerd zijn in of werkzaam zijn op het gebied van slaapwetenschap en slaapgeneeskunde.

Call for poster presentations
Het is helaas niet meer mogelijk om een abstract in te dienen voor een mondelinge presentatie.
We accepteren nog wel abstracts voor een poster presentatie. Ga hiervoor naar de Call for abstracts pagina. 
De deadline voor het indienen van poster abstracts is 8 september 2023.

Welcome

The National Dutch Sleep Conference, SLAAP2023, will take place on 30 November & 1 December 2023 at Congress Centre Papendal. The biennial congress is organised by the Dutch Society for Sleep Wake Research (NSWO) and the Sleep Medicine Association Netherlands (SNVL). We welcome all professionals interested in or working in the field of sleep science and sleep medicine.

Call for poster presentations
Unfortunately, it is no longer possible to submit an abstract for an oral presentation.
However, we still accept abstract submissions for poster presentations.
To do so, please visit the Call for abstracts page.
The deadline for submitting poster abstracts is September 8, 2023.

 

 

Organising Committee SLAAP2023
Ysbrand van der Werf
Gert Jan Lammers
Peter van Maanen
Jerryll Asin
Raymond Noordam
Sebastiaan Overeem 

 
 

© Slaapcongres Nederland / Dutch Sleep Congress 2023

Ontwikkeld door De Webmakers