Slaapcongres Nederland

Slaapcongres Nederland

Het Nationale Slaapcongres

Welkom bij SLAAP2017

Gesteund door het succes van SLAAP2016 is de organisatiecommissie aan de slag gegaan met de organisatie van het nationale slaapcongres in 2017, ook nu gebaseerd op een nauwe samenwerking van de Nederlandse vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO) en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL).

Er is een programma voor twee dagen, te weten donderdag 30 november en vrijdag 1 december. De inhoud betreft uiteraard slaap, waak en stoornissen daarin. Er is op gelet dat geheel nieuwe aspecten daarvan aan de orde komen en het programma is wat losser gemaakt t.o.v. vorig jaar. En zijn interactieve sessies, workshops, meet the expert sessies etc. toegevoegd. Veel van de ideeën voor het programma zijn aangebracht door werkgroepen en verenigingen die zich in Nederland bewegen op deelgebieden van de slaapgeneeskunde en meer fundamentele aspecten daarvan. Derhalve ook dit jaar een organisatie van “bottom-up”.

De commissie is blij dat vele gerenommeerde sprekers die op basis van het concept programma zijn uitgenodigd al hebben toegezegd. Evenals vorig jaar is er naast het algemene programma ruimte voor kleine symposia speciaal voor leden van diverse gremia. Een overzicht van het programma vindt u elders op deze website.
De Heerlickheijd biedt ons ook dit jaar weer gastvrijheid. Zoals het er nu uitziet zal ook het feestelijke diner op donderdagavond daar plaatsvinden. Naast de faciliteiten in Ermelo is ook een groot aantal kamers geopteerd in het nabijgelegen Hotel Van der Valk Harderwijk.

Graag tot ziens tijdens SLAAP2017

Marijke Gordijn
Gert Jan Lammers (voorzitter wetenschappelijk comité)
Peter van Maanen
Dirk Pevernagie
Ysbrand van der Werf
Al de Weerd (voorzitter organisatiecommissie)
Nanneke Joustra (PCO)

 
 

© Slaapcongres Nederland 2018

Ontwikkeld door De Webmakers