Slaapcongres Nederland    /   Dutch Sleep Congress

Slaapcongres Nederland / Dutch Sleep Congress

Call for Abstracts

 

De deadline voor het indienen van een abstract voor een mondelinge presenatie is gesloten.

Het is nog wel mogelijk een abstract in te dienen voor een poster presentatie.

DEADLINE: 8 SEPTEMBER 2023. 


Instructies:

 • Een abstract dient in het Engels te worden ingediend.
 • 1 abstract per persoon is toegestaan met een maximum van 500 woorden.
 • U wordt verzocht rekening te houden met de volgende opmaak: 
  • Titel
  • Achtergrond
  • Methode
  • Resultaten
  • Conclusie
 • Begin oktober ontvangt u bericht of uw abstract is geaccepteerd.
 • Bij acceptatie dient de auteur zich in te schrijven als reguliere deelnemer 


Click here to submit your poster abstract

 

The deadline for submitting an abstract for an oral presentation has closed.

It is still possible to submit your abstract for a poster presentation.

DEADLINE: SEPTEMBER 8, 2023.


Instructions:

 • An abstract must be submitted in English.
 • Authors may submit a maximum of 1 abstract.
 • Maximum length of the abstract: 500 words.
 • The abstract must be divided into the following sections:
  • Title 
  • Background
  • Methods
  • Results
  • Conclusion

 • Notification of abstract acceptance: Early October.
 • Upon acceptance, the author must register as a regular participant.

 

 

 

 

 

 

 
 

© Slaapcongres Nederland / Dutch Sleep Congress 2023

Ontwikkeld door De Webmakers