Slaapcongres Nederland

Slaapcongres Nederland

 Abstract inzenden

De Organisatie Commissie nodigt u uit een abstract in te sturen voor SLAAP2021! 
SLAAP2021 vindt volledig digitaal plaats; zo ook de mondelinge- en posterpresentaties.

Instructies voor het indienen van een abstract

- Een abstract dient in het Engels te worden ingediend en de presentatie zal in de Engelse taal worden gegeven.
- 1 abstract per persoon is toegestaan met een maximum van 300 woorden.
- U wordt verzocht rekening te houden met de volgende opmaak: 

  • Titel
  • Achtergrond
  • Methode
  • Resultaten
  • Conclusie

- Deadline voor het inzenden van uw abstract is 31 juli 2021.
- Begin september 2021 ontvangt u bericht of uw abstract is geaccepteerd en in welk tijdslot.
- Bij acceptatie dient de auteur zich in te schrijven als reguliere deelnemer (u bent dus niet vrijgesteld van  inschrijfkosten)


U kunt uw abstract indienen via onderstaande link:

Abstract indienen: klik hier 

Mocht u vragen hebben betreffende het indienen van een abstract: info@jcc-congressen.nl 

 

Abstract submission 

The Organising Committee invites you to submit an abstract for SLAAP2021. 

Instructions for submitting an abstract

- By submitting your abstract you are committing to present it virtually. An abstract must be submitted in English and all presentations must be given in English.
- Authors may submit a maximum of 1 abstract.
- Maximum length of the abstract: 300 words.
- The abstract must be divided into the following sections:

  • Title 
  • Background
  • Methods
  • Results
  • Conclusion


- Deadline for submitting your abstract is July 31, 2021.
- Notification of abstract acceptance: early September 2021.
- Upon acceptance, the author must register as a regular participant (Regular registration fee applies)

 

You can submit your abstract via the link below:

Abstract submission: click here

 If you have any questions regarding your abstract submission please contact: info@jcc-congressen.nl 

 

 

 

 
 

© Slaapcongres Nederland 2021

Ontwikkeld door De Webmakers