Slaapcongres Nederland

Slaapcongres Nederland

 Abstracts

 

Het indienen van abstracts voor mondelinge en poster presentaties is gesloten. 

Instructies:

 • Een abstract dient in het Engels te worden ingediend en de presentatie zal in de Engelse taal worden gegeven.
 • 1 abstract per persoon is toegestaan met een maximum van 300 woorden.
 • U wordt verzocht rekening te houden met de volgende opmaak: 
  • Titel
  • Achtergrond
  • Methode
  • Resultaten
  • Conclusie
 • Deadline voor het inzenden van uw abstract voor mondelinge presentatie is 5 september.
 • Eind september 2021 ontvangt u bericht of uw abstract is geaccepteerd en in welk tijdslot
 • Deadline voor het inzenden van uw poster is 5 november.
 • Bij acceptatie dient de auteur zich in te schrijven als reguliere deelnemer (u bent dus niet vrijgesteld van  inschrijfkosten)

Neem voor vragen contact op met: info@jcc-congressen.nl 

 

Abstract submission 

Abstract submission for oral and poster presentations is now closed. 

Instructions:

By submitting your abstract you are committing to present it virtually. An abstract must be submitted in English and all presentations must be given in English.

 • Authors may submit a maximum of 1 abstract.
 • Maximum length of the abstract: 300 words.
 • The abstract must be divided into the following sections:
  • Title 
  • Background
  • Methods
  • Results
  • Conclusion

 • Deadline for submitting your abstract for oral presentation is September 5th.
 • Notification of abstract acceptance: Late September 2021.
 • Deadline for submitting your poster is November 5th.
 • Upon acceptance, the author must register as a regular participant (Regular registration fee applies)

Questions? Contact info@jcc-congressen.nl 

 

 

 

 
 

© Slaapcongres Nederland 2022

Ontwikkeld door De Webmakers