Slaapcongres Nederland

Slaapcongres Nederland

 Abstracts

(See English version below)

De organisatie Commissie nodigt u uit een abstract voor een oral of poster in te sturen voor SLAAP2021! 
SLAAP2021 vindt volledig digitaal plaats; zo ook de mondelinge- en posterpresentaties.

Het indienen van abstract voor mondelinge presentaties is gesloten. U kunt uw abstract voor poster presentatie indienen: 

Posters

Instructies:

 • Een abstract dient in het Engels te worden ingediend en de presentatie zal in de Engelse taal worden gegeven.
 • 1 abstract per persoon is toegestaan met een maximum van 300 woorden.
 • U wordt verzocht rekening te houden met de volgende opmaak: 
  • Titel
  • Achtergrond
  • Methode
  • Resultaten
  • Conclusie
 • Deadline voor het inzenden van uw abstract voor mondelinge presentatie is 5 september.
 • Eind september 2021 ontvangt u bericht of uw abstract is geaccepteerd en in welk tijdslot
 • Deadline voor het inzenden van uw poster is 5 november.
 • Bij acceptatie dient de auteur zich in te schrijven als reguliere deelnemer (u bent dus niet vrijgesteld van  inschrijfkosten)

Neem voor vragen contact op met: info@jcc-congressen.nl 

 

Abstract submission 

The Organising Committee invites you to submit an abstract for SLAAP2021. 

Abstract submission for oral presentations is closed. You can still submit your abstract for poster presentation:

Posters

Instructions:

By submitting your abstract you are committing to present it virtually. An abstract must be submitted in English and all presentations must be given in English.

 • Authors may submit a maximum of 1 abstract.
 • Maximum length of the abstract: 300 words.
 • The abstract must be divided into the following sections:
  • Title 
  • Background
  • Methods
  • Results
  • Conclusion

 • Deadline for submitting your abstract for oral presentation is September 5th.
 • Notification of abstract acceptance: Late September 2021.
 • Deadline for submitting your poster is November 5th.
 • Upon acceptance, the author must register as a regular participant (Regular registration fee applies)

Questions? Contact info@jcc-congressen.nl 

 

 

 

 
 

© Slaapcongres Nederland 2021

Ontwikkeld door De Webmakers