Slaapcongres Nederland

Slaapcongres Nederland

Accreditatie

 

Accreditatie is toegekend door:
• Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
• Verpleegkundig Specialisten Register 
• Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) 
• Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), toekenning van accreditatie is geldig voor alle medisch specialisten.
• De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)

Accreditatie aangevraagd en nog in behandeling: 
• KABIZ - Laboranten Klinische NeuroFysiologie (NVLKNF)

 

 

 
 

© Slaapcongres Nederland 2020

Ontwikkeld door De Webmakers