Slaapcongres Nederland

Slaapcongres Nederland

 

Posters

(English version below)

Postersessie en data blitz

Tijdens SLAAP2021 is er veel ruimte voor jonge wetenschappers om eigen werk te presenteren. Naast interessante praatjes en netwerken met alle slaaponderzoekers van Nederland is er een datablitz en een postersessie.  

 

Publieksprijs en Piet Visser Posterprijs

Ook dit jaar zullen zowel een jury als het publiek de posters beoordelen, de beste posters worden beloond met een prijs. Het publiek bepaalt de winnaar van de publieksprijs met het hoogste aantal likes. De jury bepaalt wie aan de haal gaat met de Piet Visser Posterprijs van de NSWO: een mooie wisseltrofee en €500,- die door een jonge wetenschapper gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld congresbezoek. Deelname voor beide prijzen is voorbehouden aan jonge wetenschappers (bijv. studenten, PhD studenten, postdoc, aio, psycholoog i.o.). 

 

Meedoen en eigen werk presenteren?

Iedereen is van harte uitgenodigd posters in te sturen. Het is toegestaan recent gepresenteerde posters opnieuw te tonen! 

Stuur een abstract van je poster uiterlijk 5 november in via deze link:

 

Klik hier 

 

 

Poster session and data blitz

During SLAAP2021 there is plenty of room for young scientists to present their own work. Besides interesting talks and networking with all sleep researchers in the Netherlands, a data blitz and a poster session will be held.

 

Public Award and Piet Visser Poster Award

Also this year both a jury and the public will judge the posters, the best posters will be rewarded with a prize. The audience will determine the winner of the public award with the highest number of likes. The jury will determine the winner of the NSWO Piet Visser Poster Prize: a challenge trophy and €500 that can be used by a young scientist to, for example, attend a conference. Participation is restricted to young scientists (e.g. students, PhD students, postdocs, psychologists in training).

 

Participate and present your own work?

You are cordially invited to submit your posters. It is allowed to show recently presented posters again.


Submit an abstract of your poster no later than November 5 via this link:

 

Klik hier 

 

 

 
 

© Slaapcongres Nederland 2021

Ontwikkeld door De Webmakers